OM MEG

 

IVAN NYGREEN

PSYKOLOGSPESIALIST

Jeg ble ferdig utdannet psykolog i desember 2004, og begynte å jobbe som psykolog fra 2005. I 2011 var jeg ferdig med min spesialisering i klinisk voksen psykologi (som er en fordypning i læren om utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos voksne). Etter det har jeg gjennomført en 2 års videreutdanning i Kognitiv Adferdsterapi.

Jeg har 18 års klinisk arbeidserfaring fra mitt arbeid ved Universitetssykehuset i Tromsø. Ila disse årene har jeg for det meste jobbet på voksenpsykiatrisk poliklinikk, med ulike psykiske lidelser og problemstillinger innen psykisk helsevern for voksne.

Av annen relevant erfaring har jeg jobbet med rusbehandling av voksne, har jobbet litt med barn og erfaring fra sengepost med innlagte voksne pasienter med psykoseproblematikk. Jeg har også mye erfaring med veiledning av psykologer og psykologistudenter. I forbindelse med spesialiseringen har jeg fordypet meg i kartlegging og vurdering av selvmordsproblematikk.

Gjennom ett variert og mangeårig arbeid, har jeg opparbeidet mye klinisk erfaring. Jeg har ikke driftstilskudd, dvs. at man må betale for behandlingen i sin helhet og det ikke kan benyttes frikort. 

Jeg er overbevist om at behandling av psykiske vansker har størst mulighet for å lykkes, gjennom en åpen dialog og ett tett samarbeid mellom behandler og klient der begge bidrar med egen kompetanse og kunnskap i en åpen dialog med felles ansvar for endring til det bedre.

Ivan Nygreen
Ivan Nygreen

Vennlig hilsen.