Ivan Nygreen

Psykologspesialist i Tromsø

Hvis du sliter med blant annet depresjon, angst eller søvn problematikk. Så kan du få individualsamtaler eller gruppebehandling (søvn problematikk) for dette her.

Samtaleterapi.


Å kunne bidra til å hjelpe mennesker som sliter psykisk på ulike måter i livet, er for meg en glede. Det er ikke alle som opplever at terapi hjelper og det kan være mange grunner for det. Det kan være at timingen ikke er riktig (det kan være andre kriser i livet som er for krevende), mangel på motivasjon til å jobbe med vanskene, relasjonen til behandler ikke fungerer for deg, eller at psykisk smerte og ubehag som aktiveres gjennom terapien blir for vanskelig for deg akkurat nå å jobbe med. 

Uansett grunn til at nettopp du har det vanskelig, så vet vi at terapi hjelper de aller fleste mennesker som oppsøker evidensbasert behandling. Noen ganger må du bare prøve deg frem, for å kjenne på dine egne reaksjoner og om dette fungerer for deg. 

Som psykolog er jeg underlagt etiske prinsipper for nordiske psykologer for å ivareta mine klienter på en best mulig måte: 

https://www.psykologforeningen.no/medlem/etikk/etiske-prinsipper-for-nordiske-psykologer 

Jeg ønsker deg lykke til uansett hva og hvordan du velger å møte dine utfordringer i livet, som kan virke uoverkommelige her og nå uten å nødvendigvis være det.